Make your own free website on Tripod.com
اسماء الحسني

 

 

 اسماء الهي مربوط به وسعت رزق و روزي

 

 

 

 

 

1) اگر كسي قرض بسيار بود و در كار خود فرو مانده و متحّير شود اين آيات را «هُوَ اللهُ الذَّي لاالهَ الاّ هُوَ» چهل و يك بار بعد از نماز جمعه به جهت گشايش بخواند به مراد و مقصود خود واصل شود.

2) هت توانگري و دوام ملك و بزرگي و تسلط و خَدَم و حَشَم و مالك شدن املاك و غيره مداومت نمايد بر اسم «يا مالك» و اگر كسي روز جمعه پيش از طلوع آفتاب 1000 مرتبه اين اسم را بخواند تمام حوائج دنيا و آخرت او برآورده شود. عدد كبير اين اسم 90 مي‌باشد.

3) هر كسي هر روز 9 نوبت اين اسم مقدس « يا مالك» را تكرار كند از خلق بي‌نياز گردد و دولت دنيا و آخرت بيابد.

4) هر كسي كه بر گرسنگي وجوع طاقت نبود به ذكر اين اسم مبارك « يا صمد» مداومت كند به عدد 1000 بار در روز تا حق سبحان درهاي رزقهاي ظاهري و باطني را بر روي او بكشايد.

5) براي اداي دين و قرض و جلوگيري از فقر 110 مرتبه «يا عليّ » خوانده شود.

6) براي غني شدن از نظر مادي براي هميشه اسم «علي» روي نگين انگشتري حك شود و همراه داشته باشد.

7) براي نجات فوري از قرض سنگين 1002 مرتبه خوانده شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِه ِسُبحانَ الله العَظيمُ

8) براي وسعت رزق و روزي، 100 مرتبه گفته شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِهِ سُبحانَ اللهِ العَظيمُ

9) به جهت زياد شدن محصول در خاصيت اسم مبارك «يا حليم» گفته‌اند كه در وقت آب دادن درخت و كشت، اين اسم را بر كاغذى نويسند و با آب بشويند. آن آب بر هر زمينى كه رسد محصول آن زياد شود و از آفت سالم ماند.

10) براي جلوگيري از فقر و بهبودي وضعيت مالي در هر روز 100 مرتبه ذکر «يا غني» خوانده شود.

11) براي رفع شديد و ضيق معيشت و همچنين غناي معنوي 10 جمعه متوالي هر بار 1060 مرتبه ذکر «يا غني» گفته شود.

12) براي نجات پيدا کردن از فقر و زياد شدن روزي در هر روز 110 مرتبه اين دعا خوانده شود: اللّهُمَّ اغننِي بِحَلالِکَ عَن حَرامِکَ وَ بِفَضلِکَ عَمَّن سِواکَ

اين دعا را حضرت رضا (ع) در عالم خواب به مرحوم ملا زين العابدين گلپايگاني، استاد ميرزاي شيرازي، سفارش فرمودند.

14) براي وسعت رزق در هر روز 137 مرتبه ذکر «يا واسع» خوانده شود.

15) جهت جلوگيري از فقر، بخل، مرض و براي غني شدن از نظر مادي در هر روز بين الطلوعين (بعد از طلوع فجر تا قبل از طلوع آفتاب) 10 مرتبه اسم مبارك «يا باسط» خوانده شود.

16) هر كه تا سه شب، يك در ميان يعني از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبي 1424 مرتبه بگويد (يا باسط) حاجتش روا مي شود. خصوصاٌ به جهت معيشت گويند بسيار مجرب است.

17) اگر كسي در سحرگاه با طهارت (غسل كردن و وضو گرفتن) باشد دست بر آسمان بردارد و ده بار بگويد:«يا باسِطْ» و بر روي خود بمالد هرگز محتاج خلق نگردد و از غم فقر و نيازمندي خلاصي يابد و از جايي كه گمان نداشته باشد نعمت يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

18) براي وسعت رزق و معيشت بعد از نماز صبح 526 مرتبه در يك مجلس ذكر مقدس «الشكور» گفته شود.

19) هر كه معيشت تنگ شده باشد و روزگار به دشواري گذارند بايد كه به ذكر اين اسم مداومت كند تا معيشت بر روي گشاده گردد.

20) به جهت استفاده از بخششهاي مادي خدا و غناي مادي، در ثلث آخر هر شب، در سجده 14 مرتبه ذكر «يا وهاب» خوانده شود.

21) براي برخوردار شدن از بخششهاي خاص خدا و ريشه كن شدن كلي فقر در هر شبانه روز، 100 مرتبه ذكر «يا وهاب» خوانده شود.

22) براي برخوردار شدن از عطايا و عنايات خاصه خداوند در هر زمان كه حال خوشي پيدا شود خدا را اين گونه خطاب نمايد: يا واهِبَ العَطايا أعطِني

23) هر كه بعد از نماز پيشين سر به سجده نهد و 70 نوبت بگويد اين اسم مبارك «يا وهاب» را از خلق مستغني گردد و اين اسمي است كه به غايت پر خاصيت و سريع الاجابه.

24) و اگر كسي اين را ورد سازد و هر روز 1035 بار بخواند «يا وهّاب يا ذلطّول» روزي بر وري فراخ گردد. و اگر مداومت كند از جائي كه گمان ندارد روزي او برسد.

25) به جهت وسعت رزق در شبانه روز 55 مرتبه ذكر «المقيت» خوانده شود (مداومت بر اين اسم مبارك براي توسعه رزق لازم است.)

26) براي برکت پيدا کردن مال، کار و کسب، وقت و ...، روزي 37 مرتبه ذکر «يا اول» خوانده شود. (تعداد وسيط اين اسم 10 مرتبه و صغير آن 1 مرتبه مي‌باشد.)

27) بعد از نماز صبح به جهت زيادي نعمت، بايد به عدد حروف ابجد آن جمله را بگويد. يعني كلمه «يا منعم» را 211 مرتبه بگويد.

27) و هر كه 40 روز هر روز به عدد تكسير دعوت اين اسم مقدس «يا وهاب» را به حضور دل و معده خالي دارد آنچه خواهد بي‌شك بيابد و عدد تكسير صغير 175 است و عدد تكبير 1484 است و به جهت حصول مراد و مقهور شدن عدو و اداي قرض و وسعت رزق حلال و خشنودي خدا و خوشحالي و فرح و بركت عمر و قوه باصره مربع را با خود دارد.

 

و

ه

ا

ب

ا

ب

و

ه

ب

ا

ه

و

ه

و

ب

ا

 

28) جهت اداي قرضي که توانايي بازپرداخت آن نيست قبل از اذان صبح 108 مرتبه ذکر«يا حق» خوانده شود.

29)  هر كه هيچ نداشته باشد از اسباب معيشت و درويش حال بود يا دور افتاده باشد از ديار و دوستان يا غايبي دارد و يا دختري بخت بسته باشد يا بيماري كه از علاج عاجز باشد يا مرادي دارد كه تدبير آن دشوار است يا مهمي كه كفايت نمي‌شود اين جمله كه گفته شد و مي‌خواهد كه ساخته گردد تدبير آن است كه غسل كند يا وضوي كامل بسازد و دو ركعت نماز با خشوع و خضوع كند چون سلام باز دهد همچنان بر روي سجاده با قلب سليم متوجه قبله 100 نوبت بگويد «يا لطيف» به آن نيت حاجات و مرادات حاصل گردد. كه تصور آن را نمي‌شود كرد.

30)  هر كه چهار طرف خانه خود در هر ركني 100 بار بگويد اين اسم را «يا رزّاق» فقر و درويشي را راه در آن خانه نباشد.

31)  هر كه 40 روز هر روز چهار عدد تكسير نام مقدس «يا رزٌاق» را بخواند خداوند تعالي او را چندان دنيايي كرامت كند كه صفت نتواند كردن.